Sistemas Operativos

Atacamos agora un chisco de teoría. No fondo non dixemos o que é un sistema operativo ou para o que vale. Temos unha páxinas que usaremos como referencia para este tema.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Operating_system_placement-es.svg/220px-Operating_system_placement-es.svg.png

O teu traballo:

Consultando aquí completade na vosa libreta electrónica a seguinte guía de lectura:

 1. Cal é a misión dun sistema operativo?
 2. Cal é a ubicación do sistema operativo entre os compoñentes do ordenador?
 3. Cales son os modos de operación das computadoras?
 4. En que modo se executa un sistema operativo? E o LibreOffice?
 5. Que instrucións non se poden executar en modo usuario?
 6. Anota de aquí as funcións dun sistema operativo
 7. Así a ollo… cantas liñas de código ten o kernel de Linux?
 8. Pescuda por internet as diferencias entre Linux e Windows
 9. Conta todo esto nunhas pouquiñas diapositivas.

Cómpre valorar o esforzo dalgunha xente por explicar estes temas que abordamos; en cómic, por exemplo

Advertisements

Xestión de E/S

Falamos das dús posibilidades de xestión de E/S, tedes unhas fotocopias e nas nosas anotacións. Con este material contesta ás preguntas seguintes.

O teu traballo:

 1. Quen é o responsable da xestión de E/S?
 2. Que é unha interrupción?
 3. Cando paga a pena usar DMA?
 4. Que son as DQR?
 5. Nomea as técnicas de xestión de memoria

Virtualización

Ben sei que sabedes traballar con máquinas virtuais pero pode que non teñades claro como funciona a cousa. Imos repasar o que sabemos e avanzar un chío. Xa de paso botar unha man a algún interneteiro para aprender a virtualizar.virtualizacion1

O teu traballo:

Consultando por exemplo aquí, responde a:

 1. Que é unha máquina virtual?
 2. Cal é o sistema operativo convidado (guest)?
 3. Cal é a diferencia entre virtualización tipo I e a tipo II?
 4. Cal é o hipervisor que usas na aula? De que tipo é?

Fai na túa libreta electrónica un titorial explicando como instalar en VirtualBox un linux da familia de Debian e outro de RedHat

Repaso teoría SO

Pequeno cuestionario de conceptos que deberíamos dominar.

O teu traballo:

Anota na túa libreta a resposta ás seguintes cuestións

 1. Define un sistema operativo.
 2. Explica catro funcións dun sistema operativo.
 3. Explica a diferencia entre o modo supervisor e o modo usuario.
 4. Que son as chamadas ó sistema?
 5. Que é o autodiagnóstico POST?
 6. Nomea tres servizos que ofrece o sistema operativo.
 7. Que é un proceso? Explica a diferencia entre un proceso e un fı́o.
 8. Fai unha lista de comandos de Linux que teñan que ver cos procesos e indica para que serve cada comando.
 9. Fai un esquema de todas as posibles clasificacións de sistemas operativos