Arquivo para a categoría “FP Básica”

Emprendemento

Imos comprobar as nosas dotes para emprender un proxecto empresarial.

O teu traballo:

Fai un artigo no que co
ntes un caso de emprendemento que te pareza interesante.

Busca este cuestionario e este e fai unha lista de rasgos que pensas que debe ter un emprendedor.

Etiquetado e embalaxe

Dous videos sobre a loxística de Amazon. Aquí e aquí

Vídeo sobre etiquetado automático:

O teu traballo:

Etiqueta os cables do teu equipo cun código QR.

Sistemas de almacenamento

Con todo  o material que vos pasei e con que falamos na aula penso que somos quen de encher os ocos destas frases coas palabras que aparecen no final. Queremos repasar o aprendido neste tema!!!

Placa base

Unhas diapositivas para repasar o que vimos da placa base:

Guías de lectura

harddrive-connectedVelaí van as guías de lectura que fomos traballando:

Práctica:

Conectar dous dispositivos de almacenamento á placa: lembrar master e slave. 

Escribir un manual de instrucións do que facemos coa faixa IDE

Navegación de artigos

%d bloggers like this: