Electricidade e circuítos

Avanzamos un pouco máis nos conceptos básicos coa axuda deste librocircuit-board

O teu traballo:

  1. Explica coas túas palabras a representación dun circuíto eléctrico que fixemos na aula. Ti que elemento eras?
  2. Que é un circuíto eléctrico?
  3. Enumera os elementos básicos dun circuíto
  4. Cal é a diferencia entre un xenerador e un receptor?
  5. De que material adoitan ser os conductores?
  6. Enumera varios elementos de control
  7. Para que usamos os elementos de proteción? Busca fotos e ponlles nome
  8. Cal é a diferencia entre un diferencial e un magnetotérmico?