Proxecto 4: conversores

Unha ducia de ovos son 12 ovos.Imos pedirlle á folla de cálculo que nos faga a conta de cantas ducias son 2342 ovos ou cantos ovos son 23,4 ducias.

O teu traballo: 

Fai un script que pregunte as unidades para convertir:

 • doulle km e convirte a m
 • doulle dólares e convirte a euros
 • doulle Gb e convirte a bytes
 • doulle horas e convirte a segundos

Quen pode usar o servidor de FTP?

Desexamos controlar quen entra no noso servidor FTP. Podemos ter usuarios que  só poidan ver escribir  na súa carpeta ou que podan acceder a todo ou que só descarguen ficheiros dun único directorio. Imos ir creando usuarios para  que poidan usar o servidor.

O teu traballo:

 • No servidor FTP creamos un usuario novo ó que chamaremos maripili.

adduser maripili

 • Comprobamos se está /home/maripili. Entramos nesa conta de usuario:

su maripili

 • Creamos en /home/maripili un ficheiro que se chame cousasMari.txt e un directorio que se chame ftpMariPili

Atención ós permisos e ós propietarios!!!

 • Vou a un cliente de ftp, entro como maripili e fago un get ó ficheiro recén creado. Fixádevos o que acontece cos permisos.
 • Intenta subir ó servidor un ficheiro calquera que teñas no cliente. Como podes facer? É posible? Confirma que na túa configuración tes:

 • Usando o navegador de internet intenta acceder a todo o que fixemos.
 • Con esta configuración comproba se maripili pode ir ó directorio raíz do dserver00
 • Fai o mesmo para un usuario chamado colegas e tamén para manolo
  • Comproba que están todos estes usuarios consultando tail /etc/passwd
Máis información

vsFTP

Algo xogamos coa transferencia de arquivos usando sftp nun post anterior. Imos abordar este servizo instalando un novo servidor chamado vsftp (vs significa very secure).

O teu traballo:

 • Instalamos en dserver00 o demo de vsftp (ou sexa o servidor)

apt-get install vsftpd

 • Comprobamos se está activo (ou activamos):

systemctl status vsftpd

 • Dende ucliente vemos se hai comunicación:

ftp 172.16.5.10

 • Proba a usar no navegador a URI ftp://172.16.5.10
 • Podes entrar coma usuario root? Que hai no ficheiro /etc/ftpusers ?
 • Tecleando help vemos os comandos que están dispoñibles. Son parecidos ós que vimos de sftp. Podemos facer o mesmo: get e put e empregar a exclamación para a información local, p.e. !ls
 • Imos coa configuración: o ficheiro a  editar para personalizar o servidor: /etc/vsftpd.conf
  • O primeiro vai ser quedarnos cunha copia do orixinal por se a desfeita é significativa:
  • cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_orixinal
  • Modifica a mensaxe de benvida en ftpd_banner
  • Lugar onde se van gardar  os rexistros de todo o que fagamos:
  • Por suposto:systemctl restart vsftpd
  • Entra e sal (unhas tres veces: coma root coma usuario e coma administrador) no servidor vsftp dende un cliente e mostra o resultado no ficheiro de logs. Lembra tail -f /var/log/vsftpd.log para que vaia mostrando en tempo real o que fas. Fai unha captura de pantalla.

Servizo FTP

Aclaramos as ideas do que é o FTP e conceptos que debemos aprender. Vai un cuestionario de teoría.

O teu traballo:

 1. Para que vale ter un servidor de FTP?
 2. Se teño un servidor FTP nun Linux, podo transferir arquivos a Windows?
 3. Quen inicia un FTP o cliente ou o servidor?
 4. Pode un equipo ser cliente e servidor FTP?
 5. Cales son os portos habituais cos que traballa este servizo? Para que se usa cada un?
 6. Cando se traballa en modo activo? Fai (ou busca un gráfico que o explique)
 7. Cando se traballa en modo pasivo? Fai (ou busca un gráfico que o explique)
 8. Que modo debo escoller se hai un firewall activado?
 9. Cal é a diferencia entre a transmisión binaria e a ASCII?
 10. Cales son os tipo de mensaxes cos que responde o servidor?
 11. Que significa facer un ftp anónimo?

Reenvío de portos

O reenvío de portos (port forwarding) permite o acceso dende o equipo externo á máquina virtual abrindo un porto no adaptador da rede en modo NAT. Poderemos dende a máquina física con Windows acceder ás nosas máquinas virtuais.

O teu traballo:

 • En VirtualBox imos a Preferencias… e escollemos Red. Prememos no botón que di Reenvío de portos
 • VirtualBox vai permitir que podamos entrar en dserver00 (que ten IP 172.16.5.10) cando accedamos por ssh polo porto 10222 (que me acabo de inventar, lembrade >1024). Para que esto aconteza teño que engadir esta regra:
 • Listo!!!
 • Tratamos de que o equipo sexa a vosa máquina física con Windows. Precisamos un programa cliente de ssh para Windows: Putty Portable (xa que non podemos instalar nada no noso disco duro)
 • Agora vai o interesante: para entrar dende un ordenador físico (por exemplo un mac) teño que teclear a IP do meu ordenador físico (non a de dserver00) co porto de reenvío. vén sendo algo así como chamar á centralita da miña empresa para que me pasen co teléfono co que quero falar.
 • Usando putty no teu windows terás que poñer a IP de windows. Mostra o teu resultado e conta como fixeches todo esto.
 • Tiñamos un ucliente que tamén era servidor, verdade? Fai o mesmo para poder acceder a el en remoto dende o teu windows usando putty.
 • Se dende outro equipo calquera fago:

  ssh -p 10222 usuario@172.16.5.10

  cal é a razón pola que non funciona?

Máis información aquí e aquí